Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna

SERVICE OVERVIEW

Do sporządzenia projektu wykonawczego niezbędna jest dokładna inwentaryzacja wnętrza. Na tym etapie powstają między innymi szczegółowe projekty ścian, zabudowy k/g, sufitów, mebli, oświetlenia, dobierane są faktury materiałów, okładziny ścienne i podłogowe oraz rozmieszczenie przyłączy wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych.

W przeciwieństwie do koncepcji – projekt wykonawczy jest przeznaczony nie tyle dla klienta, co dla wykonawcy. Najważniejszą częścią tego opracowania j są dla inwestora – specyfikacje, czyli zestawienia ilościowe wszystkich elementów użytych w projekcie W wypadku zestawienia mebli, będzie to na przykład kolor i rodzaj materiału pokrycia. Mogą się tam znajdować również adresy sklepów, w których wybrane elementy można zamówić.

Zadzwoń i umów się nas spotkanie!