/Część biurowa, komunikacja WSSE – Wałbrzych
/Specjalistyczny Szpital im. dr A. Sokołowskiego Oddziały Onkologii, Urologi, Laryngologii,
Okulistyki, Psychiatrii, Psychiatrii Dziennej, SOR, OIOM, Część biurowa, Sala Audytoryjna,
Komunikacja wejścia głównego, budynek Pulmonologii – Wałbrzych
/Dom Pomocy Społecznej – Wałbrzych
/Bibliotek Multimedialna, elewacja budynku – Wałbrzych
/Dom Seniora i Młodzieży, elewacja budynku – Wałbrzych
/Przedszkole, elewacja budynku – Wałbrzych
/Żłobek – Wałbrzych
/ SP 21 sale sportowe – Wałbrzych
/ hala OSiR – Wałbrzych
/ZS nr Pływalnia, elewacja budynku – Wałbrzych

Obiekty opieki medycznej ...