KONSULTACJE

Oferta dedykowana jest dla osób, których wnętrza wymagają wyłącznie odświeżenia i nowej aranżacji. Nie wymagają szczegółowych projektów, ponieważ nie planują

Read more
PROJEKTY WIZUALIZACJE 3D

Na tym etapie pojawiają się wizualizacje wybranego układu funkcjonalnego. Określany jest styl i kolorystyka wnętrza, dobierane meble i oświetlenie. Ustalane

Read more
Dokumentacja techniczna

Do sporządzenia projektu wykonawczego niezbędna jest dokładna inwentaryzacja wnętrza. Na tym etapie powstają między innymi szczegółowe projekty ścian, zabudowy k/g,

Read more
Nadzory autorskie

Współpracę z architektem można rozszerzyć o nadzór autorski, który sprowadza się do przejęcia przez projektanta wszystkich uzgodnień i obowiązków związanych

Read more