JAK PRACUJEMY

Q?Co zrobić, aby ustalić pierwsze spotkanie ?
A.

Prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia indywidualnego spotkania w naszej pracowni, na którym ustalimy Państwa potrzeby, zaproponujemy rodzaj współpracy, zakres prac i konkretną wycenę oraz czas realizacji.

Q?Dlaczego musimy ustalać pierwsze spotkanie telefonicznie ?
A.

Nasza praca to nie tylko proces projektowy, ale również inwentaryzacje wnętrz obiektów, nadzory autorskie na budowach, posiedzenia na radach budowy, wyjazdy do sklepów i konsultacje. Dlatego ustalamy konkretne terminy i godziny spotkań. Po prostu szanujemy Państwa czas.

Q?Co przynieść na pierwsze spotkanie ?
A.

Prosimy o przyniesienie (jeżeli jest w Państwa posiadaniu) projekt architektoniczny obiektu, wnętrz. Na tej podstawie ustalimy zakres usług i ich cenę. Jeżeli nie posiadacie Państwo inwentaryzacji wnętrz, które chcecie poddać pracom projektowo-remontowym, wykonamy inwentaryzację na najbliższym spotkaniu na budowie.

Q?Kiedy rozpoczynamy współpracę z Państwem ?
A.

Pierwsze spotkanie to również negocjacje cenowe, podpisanie umowy, wypełnienie ankiety, ustalenie spotkania w miejscu inwestycji w celu dokonania inwentaryzacji wnętrz stanu rzeczywistego.

Q?Czym są projekty – wizualizacje ?
A.

Są to projekty, które w sposób realistyczny ukazują projektowane wnętrza. Korzystamy z profesjonalnych programów, które w zaawansowany i szczegółowy sposób prezentują finalny efekt prac projektowych. Programy pozwalają nam projektować wyposażenie i materiały, które są dostępne na rynku.

Q?Co się odbywa na kolejnych spotkaniach ?
A.

Po wykonaniu pierwszych projektów – wizualizacji, zapraszamy Państwa ponownie do pracowni, aby zaprezentować i omówić szczegółowo projekty. W tym momencie zgłaszacie Państwo swoje zastrzeżenia i ewentualne zmiany.

Q?Czemu służy dokumentacja techniczna ?
A.

Zaakceptowane przez Państwa projekty, mogą zostać poszerzone o dokumentację techniczną – czyli rysunki wykonawcze, opisy materiałowe, zestawienia ilościowe materiałów, kosztorysy, itd. Sporządzone są dla każdej z branż budowlanych (elektrycy, hydraulicy, glazurnicy, itd.) co pozwala wykonać prace remontowo-budowlane zgodnie z wykonanymi wcześniej projektami.

Q?Czemu służy nadzór autorski ?
A.

Na Państwa życzenie, jako usługę dodatkową, oferujemy nadzór autorski, prowadzony w toku realizacji inwestycji czyli dbamy o zgodność rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z wcześniej sporządzoną dokumentacją techniczną. Mają Państwo wtedy pewność, że wszelkie powstałe w wyniku prac wykonawczych wątpliwości, zostaną przez nas wyjaśnione i uzupełnione. W zakres usługi wchodzą również wyjazdy w celu dokonania zakupów materiałów i wyposażenia wnętrz.

Q?A jeżeli nie macie Państwo żadnych pomysłów na aranżacje wnętrz ?
A.

Pomożemy! To nie tylko nasza praca, ale i pasja. Jesteśmy zorientowani w panujących trendach i nowościach na rynku. Uczestniczymy w szkoleniach dla architektów wnętrz i prezentacjach nowej technologii i wyposażenia wnętrz. Organizujemy spotkania z przedstawicielami różnych branż, aby móc zaprezentować Państwu próbniki materiałów.

Q?Czy bierzemy pod uwagę Państwa pomysły ?
A.

Oczywiście! Możecie Państwo być współautorem swoich aranżacji wnętrz przy naszej pomocy i wsparciu technicznym. Z założenia uważamy, że projektujemy dla Państwa, bo to Wy będziecie tam mieszkać.

Q?Czy polecamy wykonawców i sklepy ?
A.

Na Państwa życzenie wskażemy firmy godne polecenia, z którymi pracowaliśmy podczas innych inwestycji. Posiadamy kontakty do firm, które realizują duże inwestycje oraz do indywidualnych wykonawców, którzy podejmują się małych realizacji.